ETİK & YENİLİKÇİ MEDİKAL PARTNERİNİZ

   sales@codeg.net 

In Vitro Sitotoksisite testi (ISO 10993-5)

    XTT MEM Elüsyon

    MTT Testi ile Kantitatif Test

 

    Tahriş testleri (ISO 10993-23 )

    Deri İrritasyon

    Mukozal Tahriş (vajinal, rektal, oral)

    Oküler Tahriş

    Cilt hassasiyeti Testleri (ISO 10993-10)

    Kapalı Yama (Buehler) Dermal Tahriş

    Kobay Maksimizasyon Testi

    ELISA Lenf Düğümü Testi (LLNA)

 

Sistemik Toksisite Testi (ISO 10993-11)

           Akut Sistemik Toksisite

           sub-Akut Toksisite

           Sub-kronik Toksisite

           Kronik sistemik toksisite

           Üreme toksisitesi

           Genotoksisite testleri (ISO 10993-3)

           Bakteriyel Ters Mutasyon Testi (Ames testi)

           in vitro Mikronükleus Testi

          Üreme toksisitesi testleri (ISO 10993-3)

          Üreme ve Gelişimsel Toksikoloji Çalışmaları

          Karsinojenite testleri (ISO 10993-3)

          Karsinojenite Testi

hemouyumluluk (ıso 10993-4)

          Hemoliz % HO

          Protrombin zamanı (PT)

          Tamamlayıcı tahlil (C3a ve SC5b-9)

          Kısmi tromboplastin zamanı (PTT)

          Trombin zamanı (TT)

          İmplantasyon (ISO 10993-6)

          Kas İçi İmplantasyon

          Deri Altı İmplantasyon

          Kemik İmplantasyonu

          Oküler İmplantasyon

          Pirojenite

          Tavşan Pirojen Testi

          Pirojenite – Malzeme Aracılı

          Monosit Aktivasyon Testi - MAT

          Sterilite Testi (ISO 11737-2)

          Biyolojik Yük Testi (ISO 11737-1)

          Bakteriyel Endotoksin Testi (EP11)

                toksikoloji testleri                                              sitotoksisite testleri

                Genotoksisite

                Sistemik Toksisite

               Mikrobiyoloji Testleri

               Bioburden Test

               Sterilite Test

               Fiziksel Testler

               Ambalaj Sağlamlık

               Ambalaj Sızdırmazlık

               Diğer Testler

               Stabilite Test (ASTM F1980)

               Dermatolojik Testler

               Ağır Metal Testleri

               İddialara Yönelik Etkinlik Testleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER HİZMETLER

* Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, hızlı ve güvenilir sonuçlar sağlamak için TSE, EN, ISO, FDA ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak tıbbi cihaz firmalarına Klinik Araştırma Danışmanlığı.

* Ar-Ge Laboratuvarları için Moleküler Sarf Malzemeleri Temini.

* Laboratuvarlara Sürdürülebilir tedarik zincirleri yaratılması.

* Kullanıcı ihtiyacına spesifik Özel cihaz / ürün geliştirmesi.

* Tıbbi cihaz / teşhis endüstrisi için Strateji danışmanlığı.

 

 

 

BİYOUYUMLULUK TESTLERİ